Meerval 56
3824 JP Amersfoort
06-5462 8992
info@douwesfiscalediensten.nl
Douwes
Minder moeite
Minder zorgen
Meer resultaat

JAARWERK:

* ZZP'er

* STAMRECHT-BV

* HOLDING-BV

AL VANAF € 405!

AANGIFTE(N) IB

PARTICULIER (DUO)

AL VANAF € 120!

DFD wint beroep inzake premieplicht en tbs-lening

Na vele maanden van procederen (feiten verzamelen, juridisch onderzoek doen, stukken indienen, wachten op een reactie van de tegenpartij, daarop weer reageren, wachten, een pleitnota schrijven en voordragen op een zitting en weer wachten) was hij daar dan eindelijk: de uitspraak van de rechtbank. Hij was precies zoals ik mijn klant had voorspeld: punt 1 en 3 gewonnen, punt 2 verloren. 

Het gewonnen punt 1 betrof de WAZ-premieplicht. Net als DFD vond de rechter dat een mededirecteur die op papier vanuit zijn eigen management-BV opereert en betaald krijgt, maar die feitelijk alleen maar werkzaam is voor en rechtstreeks betaald krijgt door zijn voormalige werkgever en door hem tegen zijn wil ontslagen kan worden, voor die inkomsten in feite werknemer is gebleven en daarover dus geen WAZ-premie verschuldigd is.

Het mooie hiervan was, dat mijn klant hiermee niet alleen een paar duizend euro aan WAZ-premie bespaarde, maar dat ook allerlei aan zijn BV opgelegde naheffingsaanslagen BTW en LB daarmee vervielen. Want volgens de rechter was niet gebleken dat mijn klant via zijn BV feitelijk activiteiten verrichtte, ook al wekten de door zijn toenmalige accountant op eigen initiatief opgestelde stukken wel die indruk. 

Het gewonnen punt 3 betrof het mogen aftrekken van een waardeloos geworden lening die door mijn klant was verstrekt aan de tussenholding waar hij via zijn managament-BV een minderheidsbelang in had. Volgens de inspecteur mocht dit niet omdat de lening onder niet-zakelijke voorwaarden was verstrekt. Zo was de rente volgens hem te laag, ontbrak een aflossingsschema en waren er geen zekerheden gesteld. Maar net als DFD vond de rechter het voor de zakelijkheid en aftrekbaarheid in dit geval voldoende dat een externe financier kort daarvoor al een veel hoger bedrag aan de tussenholding had geleend onder de voorwaarde dat mijn klant en enkele anderen ook een bedrag aan die holding zouden uitlenen. Het gehele bedrag + de niet ontvangen rente (zo’n E 50.000) was volgens de rechtbank dus wel degelijk aftrekbaar.

 

 
Fiscale vraag? Bel voor een gratis 1e antwoord: 06-5462 8992.